Tuotteet

OxiAcWa-anolyytti

XerChem Oy:n OxiAcWa-laitteistoilla valmistetaan in situ
-teknologialla suolaliuoksesta ja vedestä biologisesti hajoavaa
klooripitoista ja neutraalia desinfiointiainetta, OxiAcWa-anolyyttiä. Vaikuttavana aineena OxiAcWa-anolyytissä on alikloorihapoke, joka on erittäin tehokasta bakteereja sekä viruksia vastaan. Alikloorihapoke(HOCl) reagoi biomolekyylien kanssa mm. hapettamalla taudinaiheuttajien solukalvon ja koaguloimalla bakteerisolujen proteiineja.

Käyttökohteet ja pakkauskoot

OxiAcWa-anolyytin pääasiallinen käyttökohde on pintojen
desinfiointi. OxiAcWa-anolyyttiä on saatavilla useassa eri
pakkauskoossa.

Valmistusmaa

Suomi

PUROTAP

Vesijohtovesi johtaa sähköä, mikä kiihdyttää korroosion
muodostumista. Vesijohtovesi sisältää lisäksi mineraaleja, jotka
muodostavat saostumia. Tämän takia vesijohtovesi ei sovellu teknisiin tarkoituksiin. Testattu PUROTAP-ioninvaihtohartsi poistaa mineraalit, kalkin ja suolat ja lopputuloksena on puhdas tekninen vesi. Demineralisoitu vesi ei aiheuta saostumia ja se hidastaa korroosion muodostumista.

Täydellinen suolanpoisto turvallisesti

...täyttää voimassaolevien standardien ja direktiivien vaatimukset (esim. SWKI / VDI / Ö-NORM)

Täydellisessä suolanpoistossa käytettävän ioninvaihtohartsin laatu ja koostumus voi merkittävästi vaikuttaa siihen, missä määrin lämmitysjärjestelmään kohdistuu korroosiokuormitusta.

Ioninvaihtohartsien koostumuksissa on merkittäviä laatueroja. Vähän anionihartsia sisältävät ioninvaihtohartsit ovat edullisia ja niiden suolanpoistokyky on näennäisesti hyvä. Käytännössä ne kuitenkin tietystä hetkestä alkaen lisäävät hiilihapon määrää vedessä. Vaadittavan täydellisen suolanpoiston sijaan tapahtuukin osittainen suolanpoisto, jolloin esiintyy samanaikaisesti happomuodostusta.

Lämmitysjärjestelmän täytön yhteydessä tarkastetaan vain sähkönjohtavuus. Tällöin ei voida havaita, onko suolanpoisto täydellinen vai onko kyseessä vain hiilihapon muodostumista aiheuttava osittainen suolanpoisto.

Tästä syystä ELYSATOR valvoo hartsiensa tuotantoa ja sekoitusta erittäin tarkasti. Markkinoille pääsevät vain huippulaatuiset tuotteet.
Kysy tuotteistamme